A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Könyvtára
Utoljára módosítva: 2012.10.09. 14:10:53H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4. A/243
Telefon: +36 1 411-6700/5160
E-mail: nyelveszkonyvtar@btk.elte.hu

központi honlapok

š›

Munkatársak:

Jakab Katalin könyvtárvezető
Faga-Nagy Mária könyvtárosA könyvtár története, szolgáltatásai

1923 óta önálló könyvtár, eleinte tanszéki, majd tanszékcsoporti, végül (2006 óta) intézeti keretek között működik. Intézeti könyvtárrá válásakor kezelésébe vonta a fonetikai és finnugor szakgyűjteményt, valamint a Központi Magyar Nyelvi Lektorátus könyvanyagát is. A könyvtár jelenleg két szolgáltatóhelyen működik: az állomány nagyobbik része a Bölcsészkar Múzeum körúti kampuszának „A”, kisebbik (finnugor) része „I” épületében található.

A könyvtár elsőrendű feladata elősegíteni az Intézet munkatársainak oktató és kutató munkáját, valamint az Intézethez kapcsolódó különböző típusú képzésekben részt vevő (magyar nyelv és irodalom szakos, finnugor szakos, illetve különböző minor szakos és szakirányos, valamint doktorandusz) hallgatók felkészülését nyelvészeti stúdiumaikból. Ennek megfelelően fő gyűjtőkörét az adott nyelvtudományi szakirodalom képezi a teljesség igényével, mellékgyűjtőkörét hagyományosan a rokon- vagy társtudományok szakirodalma jelenti, beleértve az adott szakokon készült szakdolgozatokat és az Intézetben megvédett doktori disszertációkat is.

Állományát a könyvtár elsősorban helyben olvasás, korlátozott mértékben kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés formájában bocsátja az olvasók rendelkezésére. A könyvtárhasználók szolgáltatásokhoz való jogosultságát a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézethez való jogviszonyuk határozza meg.

A magyar nyelvészeti szakgyűjtemény nyitva tartási ideje: hétfőtől csütörtökig 8–16 óráig, pénteken 8–15 óráig. A finnugor szakgyűjtemény heti 12 órában, félévenként változó időpontokban áll az olvasók rendelkezésére.

© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének honlapja, ArtCMS v. 2.0β