A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet képzései
Utoljára módosítva: 2017.10.02. 12:09:23


  • Alapképzés (BA)

Magyar nyelv és irodalom alapszak

(a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézettel közös képzés)

Nyelvészeti szakirányok: Észt, Finn, Finnugor, Nyelvmentor, Ügyvitel

Minor szakok

Észt, Finn, Finnugor, Magyar, Magyar jelnyelv, Magyar mint idegen nyelv, Nyelv- és beszédtudomány, Szerkesztői ismeretek, Ügyvitel

 (az érvényes tanegységlisták a kar honlapján érhetők el itt: BA)

 

 

  • Mesterképzés (MA)


I. Diszciplináris mesterszakok

Magyar nyelv és irodalom mesterszak

(a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézettel közös képzés)

Nyelvészeti szakirányok: Alkalmazott nyelvészet, Beszédtudomány, Finnugor, Funkcionális kognitív nyelvészet, Leíró nyelvészet, Nyelv, társadalom, kultúra, Történeti nyelvészet

Alkalmazott nyelvészet mesterszak

Szakirányok: Alkalmazott szociolingvisztika, Interkulturális nyelvészet

Finnugrisztika mesterszak

Szakirányok: Esztológia, Fennisztika, Uralisztika

 
II: Interdiszciplináris mesterszakok

Hungarológia mesterszak

(Több más intézettel közös képzés)

Szakirányok: Nyelvészet, Magyar mint idegen nyelv


III: Tanári mesterszakok

Magyartanár (a MIKI-vel közös képzés)

Magyar mint idegen nyelv tanár

Nyelv- és beszédfejlesztő tanár

Finn nyelv és kultúra tanára

 

(az érvényes tanegységlisták a kar honlapján érhetők el itt: MA)

 

  • Doktori képzés (PhD)


Alkalmazott nyelvészet doktori program

Magyar nyelvtudományi doktori program

Uráli nyelvészet és nyelvek doktori program

Uráli népek folklórja és irodalma doktori program


© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének honlapja, ArtCMS v. 2.0β